Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Janecka-Villacampa Lucyna
hiszpański (2011-05-12) polskie mazowieckie TP/59/11 Prosta 2 A
05-075 Warszawa-Wesoła
660 034 683
lucynajanecka@yahoo.com
2. Kołodziej Tadeusz Jerzy
hiszpański (1979-09-03), niemiecki (1979-09-03) polskie mazowieckie TP/93/07 Głowackiego 108
05-075 Warszawa-Wesoła

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.