Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Zwiewka Agata Karolina
angielski (2005-01-20) polskie mazowieckie TP/4174/05 Bombardierów 3A/5
04-416 Warszawa-Rembertów

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.