Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bobrowska Iwona Handayani
indonezyjski (2014-07-15) polskie mazowieckie TP/70/14 Kłobucka 8B/135
02-699 Warszawa
883-345-198
wagimin@interia.pl
http://www.wagimin.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.