Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Karapetyan Lilit
ormiański (2013-04-17) polskie mazowieckie TP/41/13 Grzymalitów 1B m 3
03-141 Warszawa
691-107-304
lilit.karapetyan@wp.pl
2. Woźniakowska Margarita
ormiański (2014-02-18) polskie mazowieckie TP/69/14 Jana Krysta 8 m. 30
01-112 Warszawa
601-068-368
maga379@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.