Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Aleksa Irena
litewski (1997-11-25) polskie mazowieckie TP/4502/05 Kolarska 5
04-718 Warszawa
506-457-300
irena.leks22@gmail.com
2. Gołaszewska Beata
litewski (1995-04-27) polskie mazowieckie TP/2016/05 Powstańców Śląskich 87 m 327
01-355 Warszawa
509 453 058
info@beatagolaszewska.pl
3. Makauskas Bronius
dr
litewski (1998-01-07) polskie mazowieckie TP/887/05 Igańska 26/37
04-083 Warszawa
(022) 810-92-810 695 660-939
4. Marczyk Jan
litewski (2004-04-19), rosyjski (2006-04-03) polskie mazowieckie TP/2187/05 Nowolipki 12 m 82
00-153 Warszawa
(022) 636-75-960 505-210-239
Jan.marczyk@op.pl, jakaag@yahoo.co.uk, janmarczyk@gmail.com
5. Rimickaite Rasa
litewski (2008-04-23) litewskie mazowieckie TP/40/08 J.S. Bacha 30 m. 504
02-743 Warszawa
0694-792-885
rasarimickaite@hotmail.com
6. Romanćuk Ana
dr nauk hum.
litewski (2009-04-23) litewskie mazowieckie TP/46/09 Erazma z Zakroczymia 2 m 94
03-185 Warszawa
692 709 585
a.romancuk@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.