Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Macukulli Shkelzen
albański (2022-09-30) albańskie mazowieckie TP/84/22 Szeligowska 2A m. 1
01-319 Warszawa
511-577-809
tpjalbanski@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.