Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Jasinska-Davidson Ewa
angielski (2018-11-07) polskie TP/77/18 8, Calder Gate
WF3 4QS Wakefield, Wielka Brytania
0044 7702 750 003
ewafjasinska@gmail.com
2. Szopa Olimpia
angielski (2019-05-22) polskie TP/40/19 6 Sugar Lane
WFI 5La Wakefield, Wielka Brytania
+44 771-828-19-80
oszopa@yahoo.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.