Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Osękowski Przemysław
angielski (2023-07-19) polskie lubelskie TP/96/23 Rogalów 8
24-160 Wąwolnica
600 236 475
przemyslaw@osekowski.net

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.