Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wiśnioch Jolanta
łotewski (2021-09-03) polskie TP/49/21 Sporto g. 12/15
09239 Vilnius, Lietuva
512 153 513
jolawisnioch@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.