Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kolanowski Krzysztof
litewski (2020-02-21) polskie dolnośląskie TP/55/20 skrytka pocztowa nr 32
51-162 Urząd Pocztowy Wrocław 49
531 153 988
translations.kolanowski@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.