Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Schultis Sławomir
niemiecki (1992-02-10) polskie podkarpackie TP/1012/05 Kopernika 13
36-020 Tyczyn
609-193-200
sschultis@vp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.