Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Leszczyński Konrad
francuski (1997-01-17), włoski (1997-01-17) polskie wielkopolskie TP/59/07 Kardynała Wyszyńskiego 6/53
62-700 Turek
konral@poczta.onet.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.