Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Grabiec Krzysztof
chorwacki (2022-09-30) polskie kujawsko-pomorskie TP/87/22 Okólna 4/35
87-100 Toruń
730-082-974
grabieckrzysztof@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.