Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Lewicka Magdalena
dr
arabski (2001-10-10) polskie kujawsko-pomorskie TP/6372/05 Buszczyńskich 13i m. 104
87-100 Toruń
56 659 99 37, 0605 181 163
magdalenalewicka1973@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.