Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gołata Lidia
włoski (2004-06-22) polskie kujawsko-pomorskie TP/5813/05 Kościuszki 18/27
87-100 Toruń

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.