Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kozyrska-Mazur Maria
ukraiński (2023-03-29) polskie kujawsko-pomorskie TP/42/23 Lotników 15B/10
87-100 Toruń
576-842-032
kozyrska.maria@gmail.com
2. Lebedynets Mariya
dr
ukraiński (2024-03-26) polskie kujawsko-pomorskie TP/17/24 Żbikowa 11
87-100 Toruń
698-751-101
mariya.lebedynets@onet.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.