Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hlibowicka-Węglarz Barbara
dr hab. nauk hum
portugalski (1997-05-21), francuski (1997-02-28) polskie lubelskie TP/2304/06 Dąbrowica 148
21-008 Tomaszowice
bajaw@host.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.