Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hlibowicka-Węglarz Barbara
dr hab. nauk hum
portugalski (1997-05-21), francuski (1997-02-28) polskie lubelskie TP/2304/06 Dąbrowica 148
21-008 Tomaszowice
bajaw@host.pl
2. Karolak Ireneusz
hiszpański (1993-02-15), francuski (1993-02-15) polskie lubelskie TP/6544/05 Tomaszowice Kolonia 17B
21-008 Tomaszowice
3. Muller Aneta
francuski (2004-01-15) polskie lubelskie TP/338/07 Płouszowice 26 A
21-008 Tomaszowice
SPACONSULTING@WP.PL

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.