Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Karolak Ireneusz
hiszpański (1993-02-15), francuski (1993-02-15) polskie lubelskie TP/6544/05 Tomaszowice Kolonia 17B
21-008 Tomaszowice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.