Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Giza Katarzyna
ukraiński (2010-04-22) polskie lubelskie TP/16/10 Płouszowice Kolonia 18B
21-008 Tomaszowice
664-716-119
k.giza@interia.eu

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.