Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Ainadzidis-Szypuła Sofia
grecki (2011-10-28) greckie TP/62/11 ODOS E. FILI 6
54352 Thessaloniki (Grecja)
0030 2310 916 489
sofka@hol.gr

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.