Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kaczanowska Małgorzata
rosyjski (1996-03-21) polskie małopolskie TP/1928/05 Brandstaettera 8/15
33-100 Tarnów
601-810-555, 14 692-61-27
jjmm@poczta.okay.pl
2. Maciejko Lech
rosyjski (1999-10-08) polskie małopolskie TP/2180/06 Bitwy pod Studzienkami 1/129
33-100 Tarnów
(014) 621 10 95
3. Mielak Renata
rosyjski (1997-11-19) polskie małopolskie TP/252/07 Niedomicka 25
33-100 Tarnów
4. Siadek Barbara
rosyjski (1996-02-21) polskie małopolskie TP/1920/05 Os. Legionów H.D. 3/27
33-100 Tarnów
5. Szczerba Anna
rosyjski (2002-06-04) polskie małopolskie TP/1958/05 Nowodworze 30 G
33-112 Tarnów

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.