Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Piotrowicz Daniel
szwedzki (1998-10-08) polskie małopolskie TP/1728/06 Tuchowska 22
33-100 Tarnów
0606-719-994

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.