Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Chwistek Łukasz
białoruski (2015-03-27), rosyjski (2016-07-29) polskie TP/54/15 Tüve 14-52
13814 Tallinn, (Estonia)
+372 564-01-34
+48 692-396-013
chwisteklukasz@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.