Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Nowak-Waśniowska Halina
rosyjski (1994-09-22) polskie kujawsko-pomorskie TP/24/07 Stary Jarużyn 22a
89-200 Szubin
+48 601 408 466
hn-w@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.