Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. van Lienen Grażyna Elżbieta
rosyjski (1997-01-13) polskie warmińsko-mazurskie TP/1713/06 Marszałka Józefa Pisłudskiego 5/8
12-100 Szczytno
509 473 550
grazi1@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.