Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Ballada Joanna Maria
czeski (1976-07-31) polskie zachodniopomorskie TP/5115/05 Budzysza Wosia 14a/2
71-273 Szczecin
91 4876651
jballada@gmail.com
2. Frąckiewicz Zbigniew
profesor
czeski (1989-01-19) polskie zachodniopomorskie TP/5121/05 Dzielnicowa 18
71-743 Szczecin

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.