Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Długosz Cezary
hiszpański (1992-01-03), portugalski (1992-01-03) polskie zachodniopomorskie TP/5122/05 Ogrodowa 33 G
71-037 Szczecin
(091) 486-98-18,0 601-709-817
cd@inet.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.