Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Jadczak Bogdan
szwedzki (1993-12-06) polskie zachodniopomorskie TP/2235/06 Romera 61/9
71-246 Szczecin
(091) 43 27 326
2. Mierzwa Bożena
szwedzki (1986-10-30) polskie zachodniopomorskie TP/2028/06 Mieszka I 93/1
70-106 Szczecin
3. Sebastyańska Katarzyna
szwedzki (1989-05-24) polskie zachodniopomorskie TP/4796/05 Koński Kierat 5/6
70-563 Szczecin

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.