Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Iwaszkiewicz Olga
dr nauk hum.
białoruski (2005-01-13), rosyjski (2005-01-13) polskie zachodniopomorskie TP/6223/05 Jana Styki 14/1
71-138 Szczecin
505 620 750, (88) 777 86 87
biuro@nsgroup.info, o.iwaszkiewicz@wp.pl
www.nsgroup.info

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.