Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pawlicka Danuta
niemiecki (1991-02-27) polskie dolnośląskie TP/1822/05 Drołtowice 5
56-500 Syców
726-565-997
2. Terlecka-Kłys Maria
niemiecki (1994-02-11) polskie dolnośląskie TP/1777/05 Kaliska 46 m. 16
56-500 Syców

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.