Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Łaskowska Hanna
francuski (1998-12-10) polskie podlaskie TP/5014/05 Akacjowa 6
16-400 Suwałki
2. Piech Ewa
francuski (1991-01-21), hiszpański (1991-01-21) polskie podlaskie TP/5030/05 Kościuszki 51/8
16-400 Suwałki
3. Pomian Danuta
francuski (2004-11-03) polskie podlaskie TP/5029/05 Nowosądecka 1
16-400 Suwałki
4. Śliwińska Izabela
francuski (2003-04-23) polskie podlaskie TP/4450/05 Szpitalna 71 E
16-400 Suwałki

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.