Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Prus Anna Maria
niemiecki (2005-01-24) polskie podlaskie TP/6258/05 Krasny Las 45
16-030 Supraśl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.