Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Maniecka Danuta
niemiecki (1992-06-29) polskie dolnośląskie TP/1803/05 Ludów Polski 27/3
57-100 Strzelin
2. Świerzewicz Katarzyna
niemiecki (1994-03-17) polskie dolnośląskie TP/1712/05 Brożec 48
57-100 Strzelin

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.