Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wójcik Andrzej Jerzy
niemiecki (1986-02-20) polskie świętokrzyskie TP/654/05 Mietel 106
28-130 Stopnica

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.