Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Lićwinko Józef
francuski (1996-11-14) polskie świętokrzyskie TP/664/05 Szeroka 22
27-200 Starachowice
(0 41) 273-20-63, 0 605-627-074
jozef.licwinko@op.pl, licwinkojozef@onet.eu

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.