Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Morawiec Katarzyna
słowacki (1998-09-10) polskie mazowieckie TP/405/07 Strużańska 252/4
05-126 Stanisławów I
0-22 77-135-88, 0-602-437-040
katarzyna@morawiec.net

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.