Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kaczkowska Helena
francuski (1973-03-12) polskie pomorskie TP/593/07 Boh. Monte Cassino 43/2
81-767 Sopot
058-551-18-62
hkaczkowska@op.pl
2. Koenig-Wiśniewska Anna
dr nauk hum.
francuski (1996-02-27) polskie pomorskie TP/4717/05 Haffnera 71/17
81-715 Sopot
608 613 497
ankowi@gmail.com
3. Opieszyńska-Nagórka Maria
francuski (1984-09-28) polskie pomorskie TP/1541/06 23 Marca 39
81-820 Sopot
0-58 551-00-88
mopnagorka@wp.pl
4. Zięba Anna
francuski (2011-05-12) polskie pomorskie TP/40/11 Floriana Ceynowy 10/3
81-718 Sopot
+48 608 514 426
info@annazieba.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.