Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kobos Justyna
angielski (2003-01-08) polskie świętokrzyskie TP/656/05 H. Sienkiewicza 2/16
28-131 Solec Zdrój

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.