Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wilk Stanisław
niemiecki (2005-01-26) polskie świętokrzyskie TP/649/05 Kielecka 33
28-305 Sobków
0502-792-877
lingua@wp.pl , www.lingua.jendrzejow.com.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.