Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Zagórowski Andrzej
niemiecki (1991-05-11) polskie lubelskie TP/5946/05 ul. Ordynacka 9
22-400 Skokówka

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.