Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Żugaj Małgorzata
czeski (2000-12-01) polskie śląskie TP/1275/06 Kopanka 219
32-050 Skawina
malgosia.zugaj@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.