Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Mickiewicz Agata
słowacki (2021-09-02) polskie świętokrzyskie TP/15/21 Powstańców Warszawy 5/16
26-110 Skarżysko-Kamienna
692-221-484
agata.mickiewicz@o2.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.