Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Marzec Joanna
niemiecki (2005-01-26) polskie świętokrzyskie TP/676/05 Struga 5
29-145 Secemin

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.