Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Rauhut Grażyna
hiszpański (1997-08-04) polskie TP/5847/05 C/Concha Espina 110, 3-3A
39-012 Santader (Hiszpania)

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.