Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gubińska-Śnieżek Irena
francuski (1984-11-05) polskie podkarpackie TP/1797/05 Konarskiego 77
38-500 Sanok
2. Jankowska Beata
francuski (1999-01-29) polskie podkarpackie TP/954/06 Bliska 8
38-500 Sanok
+48 605-251-157
3. Wielgomas Mirosława
francuski (1999-07-30), hiszpański (1999-02-25) polskie podkarpackie TP/1945/06 Armii Krajowej 7/12
38-500 Sanok

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.