Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Zubala Kamila
angielski (2018-03-23) polskie TP/55/18 Flat 6, 121 Denmark Hill
SE 5 8EN Londyn, Wielka Brytania
k.zubala@gmail.com
http://www.lexilon.com/pl/

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.