Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Brugier-Szyca Małgorzata
hiszpański (2002-04-25) polskie pomorskie TP/5390/05 Al. 3 Maja 81/79
76-200 Słupsk
664-064-991
szyca@tlumacz-hiszpanski.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.