Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Łysenko Igor
rosyjski (2003-04-09), ukraiński (2003-04-09) polskie lubuskie TP/1606/05 Paderewskiego 8/3
69-100 Słubice
2. Mazur Jan
rosyjski (1992-11-27) polskie lubuskie TP/1605/05 Kopernika 21c/8
69-100 Słubice
3. Mazur Kamila
rosyjski (1999-10-14) polskie lubuskie TP/1589/05 Kopernika 21c/8
69-100 Słubice
4. Timofiejczyk Antonina
rosyjski (1993-12-03) polskie lubuskie TP/1582/06 Witosa 21
69-100 Słubice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.