Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Moder-Jednac Grażyna
niemiecki (1993-05-27) polskie lubuskie TP/101/07 Prosta 17
67-410 Sława

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.